top of page

Ilmoittautuminen koulutukseen on avattu!

Ryhmäohjauksen teoria- ja menetelmäkoulutus


Ryhmäohjauksen teoria- ja menetelmäkoulutus

MIKÄ?

Miksi ryhmä hoitomuotona on hyvä ja toimiva malli?

Ryhmähoito soveltuu lapsille, nuorille ja aikuisille. Se on luonnollinen tapa hoitaa, koska kuulumme koko elämämme erilaisin ryhmiin, joista ensimmäinen on perhe. Sen jälkeen olemme aina jonkin ryhmän jäseniä päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa, kaveripiirissä ja työelämässä.

Itsetunnon ja kehityksen näkökulmasta katsottuna erilaiset ryhmät voivat olla itsenäisyyttä edistäviä ja minuutta tukevia. Toisaalta taas erilaiset kokemukset ryhmistä voivat olla myös vaikeita tai traumaattisia ja ne voivat olla  ihmisten psykologisten ongelmien taustalla.

Ryhmässä on mahdollisuus harjaantua sosiaalisissa- ja ihmissuhdetaidoissa sekä oppia havainnoimaan suhdettaan itseensä ja muihin. Ryhmäläisten erilaiset näkökulmat tarjoavat hyvän työvälineen omien ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiselle sekä muutoksille.

Tärkeimpinä työkaluina ryhmässä on jäsenten välinen vuorovaikutus, vertaistuki, mahdollisuus samaistua toisiin, ryhmän kannattelu ja sekä ryhmän vetäjän antama tuki.

 

Ryhmän ohjaajan tehtävä on huolehtia ryhmän rajoista ja siitä, että kaikki tulee kuulluiksi. Tämä, ja avoin vuorovaikutus lisäävät luottamusta ryhmään ja avaavat mahdollisuuden käsitellä omia vaikeuksia sekä löytää niihin ratkaisuja.

KENELLE?

Koulutus on ennen kaikkea suunnattu sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalanammattilaisille, kuten esim. sairaanhoitajille, lähihoitajille, koulupsykologeille, koulukuraattoreille, opettajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeutteille ja lyhytterapeuteille.

Mikäli et kuulu edellä mainittuihin ammattiryhmiin, se ei estä sinua hakeutumasta mukaan koulutukseen.

MITEN?

Lähiopetus Tampereella. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuspäivämäärät: Pe-La 19.-20.4.2024

Koulutuspäivä:

Pe klo 10 – 17

La 9 - 15

 

Koulutuspäivät sisältävät aamu- ja iltapäiväkahvin sekä pienen välipalan.

 

KOULUTTAJA

Eeva-Liisa Junnola-Nyström, Sairaanhoitaja AMK, ryhmäpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja

HINTA?

Kahden päivän koulutuksen hinta on 490 € (alv 0). Koulutus mahdollista maksaa kahdessa erässä tai Klarnan kautta.

 

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA JA SIIHEN OSALLISTUMISESTA?

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Eeva-Liisa Junnola-Nyström eeva@toinentulevaisuus.fi, 040 715 8464

Lisätietoja käytännön järjestelyistä (mm maksut, aikataulut yms.):

Kati Mehtälä, kati@toinentulevaisuus.fi, 045 139 1131.

Kirjaudu postituslistallemme, niin saat ajantasaista tietoa koulutuksesta!

Tälle listalle liittyessäsi, saat meiltä viestiä vain tähän koulutukseen liittyen!

bottom of page