top of page

Sosiaalitoimelle

Lasten ja nuorten lyhytterapia – lastensuojelun apuna oirehtivalle nuorelle ja hänen perheelleen

Lyhytterapia on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on päihde- ja/tai mielenterveyden haasteita sekä lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Lapsen tai nuoren lähiverkosto otetaan mukaan toimintaan.

 

Lyhytterapian kesto on maksimissaan 30 kertaa. Jakso suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla. Lyhytterapian ohessa kokoontuu vanhempien ohjausryhmä tai yksilölliset perhetapaamiset, johon lapsen huoltajan tulee sitoutua. Lyhytterapeuttiset jaksot toteuttaa koulutettu lyhytterapeutti, psykoterapiakouluttajan tukemana.

 

Lyhytterapiassa pureudutaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren sekä perheen tilanteeseen.

Jaksolle asetetaan selkeä tavoite, jota arvioidaan Core-om mittarilla lyhytterapian alussa ja lopussa. Jakson tavoitteena on ehkäistä huostaanottoja, auttaa nuorta mielenterveyden haasteissa sekä arvioida nuoren tarvitsema hoito.

 

Lyhytterapian tarkoituksena on vahvistaa nuoren itsetuntoa, auttaa ottamaan käyttöön nuoren omat voimavarat ja kääntää katse tulevaisuuteen. Pienikin positiivinen kokemus voi saada aikaan hyvää, joka vaikuttaa positiivisesti kokemukseen itsestään.

 

Raportoimme tiiviisti lyhytterapian edistymistä jakson aikana.
Menetelminä ovat mm. yksilökäynnit, päivätoiminta ja vertaisryhmät.

 

Kolmen kuukauden paketti sisältää 20 tapaamista, mikä räätälöidään perheen tarpeen mukaan.

Hinta: 1680 € + alv. 24%, lisäkäynnit 85 € + alv. 24% / kerta.

bottom of page